中央 廡H:fc9llylH9:fB

中央 廡H:fc9llylH9:fB

座標: 25°04′23″n 121°31′00″e  /  25.072920°n 121.516611°e  / . 臺北孔子廟,又稱大龍峒孔廟,是位於臺灣 臺北市 大同區保安里、鄰近大龍峒保安宮的孔廟,由鹿港辜家、陳悅記家族獻地,自臺灣日治時期的1925年開始規劃,以替代臺北府文廟,建物占地約四千多坪,1927年動工,1939年竣工。

N a t i o n a l A r c h i v e s N e w s l e t t er 13 期 ... 院和音樂廳三大建築物的園區規劃工作;至76 年才由中央文化中心籌建指導委員會,將後兩者 建築物正式定名為「國家戲劇院」與「國家音樂廳」,並與中正紀念堂皆以中國傳統明清殿堂式 建築為建造風格。在對外徵件與評選後,建築本體是由「和睦 ...

中央行疫情指揮中心今(30)日宣布出現首例英國變種病毒株之境外移入,晚間基隆市、桃園市、台南市及台中市宣布31日跨年活動取消民眾進場觀賞 ...

建築形式為縣學建制,沒有府學規定的四合院,因此東廡西廡 ... 屋頂為三重檐 ,屋脊兩端各有龍像遙望屋脊中央 的小佛塔 。殿前正中央的神桌 ,左前腳刻有「乾隆三十年十月置」,右前腳刻有「彰化諸紳士仝立」,以榫卯工藝拼接製成,並施以紅漆、案腳頂部有雲頭裝飾,案角飾以陰刻之回紋 �

」 左為照磨所,右為經歷司,吏廨列於兩廡。中為儀門,外為前門。門之上為層樓,門外構屋兩楹,以覆版牓。又外百步許為麗譙。麗譙亦宋、元舊築。奉公堂之後為郡守宅,左前一區為宣化坊。郡吏舍則在儀門之左右,後改為寅賓館、推官衙,而吏舍移於檢校廢宅。廣盈庫在照磨所後,架閣庫在�

c.彰化廟宇 . 1.龍山寺. 2.天后宮 ... 雍正四年〈西元一七二六年〉,知縣張鎬創建,為舊時彰化縣學所在,中為大成殿、東西二廡,前為甬道、戟門,東為義路,西為禮門,右前為櫺星門,後為崇聖祠,左為明倫堂,堂後為學廨,是故現存之規模已於創建時初具。現貌之格局為道光十年〈西元一八三 0

直接下載鏈接 中央 廡H:fc9llylH9:fB

中央 廡H:fc9llylH9:fB

立即免費下載 中央 廡H:fc9llylH9:fB

中央 廡H:fc9llylH9:fB

聯繫我們

如果您有本數據保護聲明中未回答的問題,或者希望在任何時候收到更深入的信息,請隨時與creativ capital consulting GmbH數據保護專員聯繫。

市区-丰台区,
南三环东路方庄桥东,方庄6号底商4号楼1单元218
北京市